logo.jpg (9196 bytes)

"AUDIT-DOR"
85-087 BYDGOSZCZ, Gajowa 34
tel.: (052) 342-91-97
tel./ fax 345-31-63
e-mail:
bilans@audit-dor.com.pl


Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych


Polecamy usługi:
  • badania sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
  • doradztwa podatkowego,
  • organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • szkolenia w zakresie rachunkowości.

Sprawozdania